معرفی مرکز آموزش عالی الشتر

مرکز آموزش عالی الشتر در سال 1390 شروع به فعالیت نموده و بصورت تک جنسیتی دخترانه می باشد،  تعداد 500 دانشجو در رشته های مهندسی کامپیوتر، ریاضیات و کاربردها، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی و جغرافیا در این مرکزمشغول به تحصیل می باشند .

در حال حاضر دارای دو ساختمان مرکزی و فنی و یک واحد خوابگاهی خودگردان تحت نظارت دانشگاه با ظرفیت 250 نفر و سرویس ایاب و ذهاب از خوابگاه به مرکز و بالعکس می باشد.

هم اکنون  ریاست مرکز جناب آقای دکتر امین حسنوند عضو هیات علمی دانشگاه لرستان  تعداد پرسنل مرکز 11 نفر می باشد.

مرکز دارای دو سایت کامپیوتر در ساختمانهای مرکزی و فنی و یک کارگاه جغرافیاو نقشه کشی و آزمایشگاه فیزیک و آزمایشگاه برق و آزمایشگاه سخت افزار می باشد.