درباره دانشگاه
۸۳۰۰ دانشجو ۳۰۰ اعضای هیات علمی ۶۵ گروه آموزشی

در سال ۱۳۷۲ عملاً و به طور رسمي از عنوان مجتمع به دانشگاه ارتقاء يافت. هيأت امناي اين دانشگاه نيز در سال ۱۳۸۳ از هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه غرب کشور جدا شده و بصورت مستقل فعالیت دارد. دوره اول هیات امنای این دانشگاه از سال ۸۳ تا ۸۸ بوده و دوره دوم از سال ۸۹ تا کنون ادامه دارد.