اطلاعیه

برنامه ترمی نیمسال اول سالتحصیلی 1402

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

برنامه ترمی نیمسال اول سالتحصیلی 1402

دانلود فایل ضمیمه
مدیریت بازرگانی ترم 1
اندازه فایل : 87.1 KB
مدیریت بازرگانی ترم 3
اندازه فایل : 88.6 KB
مدیریت بازرگانی ترم 5
اندازه فایل : 91.0 KB
مدیریت بازرگانی ترم7
اندازه فایل : 92.0 KB
دانلود فایل ضمیمه
مدیریت صنعتی ترم 1
اندازه فایل : 85.6 KB
مدیریت صنعتی ترم 3
اندازه فایل : 92.1 KB
مدیریت صنعتی ترم 5
اندازه فایل : 93.3 KB
مدیریت صنعتی ترم 7
اندازه فایل : 90.9 KB
مدیریت صنعتی ترم2 تکمیل ظرفیت -
اندازه فایل : 87.7 KB
دانلود فایل ضمیمه
ریاضیات و کاربردها ترم7 (1)
اندازه فایل : 79.7 KB
جغرافیا (1)
اندازه فایل : 121.6 KB
دروس جدید (1)
اندازه فایل : 91.9 KB
دروس اختیاری (1)
اندازه فایل : 33.9 KB

۱۴۰۲/۰۶/۱۹ - ۰۹:۲۰
۴۱۵ بازدید