اخبار

جلسه رئیس دانشگاه لرستان جناب آقای دکتر علی نظری با فرماندار شهرستان الشتر و رئیس مرکز آموزش عالی الشتر

۱۴۰۱/۱۰/۰۱

جلسه رئیس دانشگاه لرستان جناب آقای دکتر علی نظری با فرماندار شهرستان الشتر و رئیس مرکز آموزش عالی الشتر جناب آقای دکتر امین حسنوند در محل فرمانداری شهرستان، در خصوص بررسی مسائل مربوط به توسعه و گسترش مرکز آموزش عالی الشتر 

گزارش تصویری

۱۴۰۱/۱۰/۰۱ - ۰۸:۳۵
۶۵ بازدید