اخبار

بازدید دکتر امین حسنوند به عنوان نماینده سازمان سنجش از حوزه های امتحانی نوبت اول آزمون سراسری 1402 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

بازدید دکتر امین حسنوند به عنوان نماینده سازمان سنجش از حوزه های امتحانی نوبت اول آزمون سراسری 1402 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

گزارش تصویری

۱۴۰۱/۱۱/۰۱ - ۱۴:۳۴
۲۷ بازدید