اخبار

بازدید دکتر محمودی مدیر امور حقوقی دانشگاه لرستان از مرکز آموزش عالی الشتر و سرای دانشجویی سما

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

بازدید دکتر محمودی مدیر امور حقوقی دانشگاه لرستان از مرکز آموزش عالی الشتر و سرای دانشجویی سما جهت بررسی  و رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان در خوابگاه و دانشگاه 

گزارش تصویری

۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۱۴:۳۸
۴۰ بازدید