امور تغذیه و خوابگاه ها

 

آدرس خوابگاههای خودگردان دانشجویی تحت نظارت دانشگاه:

 

مجتمع خوابگاهی سما 1 (ویژه دانشجویان جدید الورود ) : انتهای خیابان کاشانی شرقی - ابتدای جاده جوانمر (بلوط خور) - مدیر خانم رضایی  تلفن : 09163671306-09166638845  -06632530267

 

خوابگاه سما : میدان بسیج -  نبش خیابان بحرالعلوم - مدیر خانم رضایی

 

خوابگاه فاطمه زهرا (س)  : میدان امام خمینی (ره) -خیابان انقلاب - نبش خیابان دانش آموز - مدیر آقای زارع