امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اهداف :

بر اساس آیین نامه اجرایی دفاتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (موضوع مصوبه دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی):

 

  • ارائه خدمات شایسته و مناسب به دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی،فرهنگی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

  • بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت

1 ) دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل می شود:

1-1- تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر برای تصویب.
2-1- تشکیل کلاس ها ودوره های تقویتی با همکاری اعضای هیات علمی.
3-1- تشکیل گروه های درسی با استفاده از دانشجویانی که بتوانند دروس مربوط را به خوبی ارائه کنند.
4-1- ارائه خدمات کمک آموزشی، از قبیل تکثیر و انتشار جزوات مورد نیاز، تهیه فیلم های آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر.
5-1- ارزیابی کلاس ها و دوره های تقویتی و نیز همکاری با معاونت آموزشی موسسه به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
6-1- دعوت به همکاری از اعضای هیات علمی برای امور آموزشی و مشاوره تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر.
7-1- تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان رزمنده، جانباز، شاهد و ایثارگر.
8-1- برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیتهای علمی وفرهنگی از قبیل: اردوها، سفرهای زیارتی و سیاحتی، سمینارها (اعم از آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) و مسابقات در زمینه های علمی، هنری، فرهنگی، رزمی و ورزشی وتشویق دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز و قدردانی از ایشان.
9-1- پیگیری اجرای تصمیمات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.