اخبار تصویری - آرشیو

اطلاعیه جلسه درس استادان و حضور و غیاب دانشجویان از نیمسال ۹۷۲

اطلاعیه جلسه درس استادان و حضور و غیاب دانشجویان از نیمسال ۹۷۲

با عرض سلام و ادای احترام + به استحضار استادان محترم می رساند از نیمسال ۹۷۲ در ابتدای هر روز جلسات دروس همان روز به صورت سیستمی و اتوماتیک در سامانه گلستان ایجاد می شود و صرفا لازم است استاد از منوی آموزش و جلسه درس و با درج تاریخ و جستجو وارد لیست حضور و غیاب دانشجویان شود و آنها را بررسی و تایید نماید. مهلت ورود استاد به لیست حضور و غیاب و بررسی و تایید آن از روز برگزاری جلسه درس حداکثر تا ده روز است. عدم تایید لیست حضور و غیاب دانشجویان به منزله عدم حضور استاد است. ثبت جلسات جبرانی و فوق العاده صرفا توسط مدیران آموزش دانشکده ها و مراکز و معاونان آموزشی دانشکده ها امکان پذیر است. + دانشجویان گرامی از طریق منوی آموزش و جلسه درس و باز کردن گزارش ۱۹۵۰ غیبت های خود را در هر درس می توانند مشاهده نمایند. غیبت بیش از حد مجاز موجب ثبت نمره صفر می شود. مدیریت امور آموزشی دانشگاه

ادامه مطلب