اخبار و رویدادها - آرشیو

اتصال خوابگاه های دانشجویی مرکز آموزش عالی الشتر به اینترنت پرسرعت دانشگاه لرستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، خوابگاه های دانشجویی مرکز آموزش عالی الشتر با استفاده از فنآوری بیسیم به شبکه داخلی دانشگاه لرستان متصل شدند. نظرپوری رئیس مرکز آموزش عالی الشتر در این خصوص اضافه نمودند که با نصب تجهیزات رادیویی و سیستم های وایرلس، دانشجویان این مرکز از اینترنت پرسرعت دانشگاه لرستان در خوابگاه های دانشجویی بهره مند شدند. همچنین ایشان اضافه نمودند دانشجویان می توانند از شبکه اینترانت دانشگاه لرستان جهت استفاده از سیستم گلستان، کتابخانه الکترونیکی و سایر سامانه های الکترونیکی بدون نیاز اتصال به اینترنت، استفاده نمایند.

ادامه مطلب