دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تعداد بازدید:۶۷۲

 

  مهندسی کامپیوتر

دانلود

  ریاضیات و کاربردها

دانلود

  جغرافیا

دانلود

  مدیریت بازرگانی

دانلود

  مدیریت صنعتی

دانلود

  دروس اختیاری

دانلود

  دروس جدید

دانلود

 


( ۱۹ )

نظر شما :