یاد و خاطره استاد شهید مطهری و روز استاد گرامی باد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۱:۰۹ کد : ۲۱۷ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۰۲
یاد و خاطره استاد شهید مطهری و روز استاد گرامی باد

پادشاهی پسر به مکتب داد


لوح سیمینش در کنار نهاد


بر سر لوح او نوشته به زر


جور استاد به ز مهر پدر

 

روز استاد بر تمامی اساتید مبارک باد


نظر شما :