سامانه جذب اساتید مدعو

متقاضیان محترم تدریس فرم های مربوطه را  دانلود و در سامانه بارگذاری و همچنین به همراه مدارک لازم به آموزش تحویل نمایید

 

فرم مشخصات اساتید مدعو (سه سری پرینت گرفته و تکمیل گردد) دانلود
فرم شماره 1 دانلود
فرم شماره 2 دانلود

 

مدارک لازم :

کپی آخرین مدرک تحصیلی

کپی مدارک تحصیلی ( کارشناسی - کارشناسی ارشد و...)

کپی تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی

رزومه ، مقاله و ....

 

 

بعد از تکمیل  و فرم ها و مدارک را به همراه کد رهگیری به آموزش تحویل نمایید

 

 

 

((سامانه بارگذاری مدارک ))