آرشیو اخبار

12 فروردین ” روز جمهوری اسلامی ایران ” گرامی باد

12 فروردین ” روز جمهوری اسلامی ایران ” گرامی باد

روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی نام گرفته است. روزی که مردم به "جمهوری اسلامی" رأی "آری" دادند. بنابه آمارهای رسمی، 2 / 98 درصد از شرکت کنندگان، به "آری" رأی دادند. امام خمینی نیز جمهوری اسلامی را با "نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر" تبیین کرده بودند.

ادامه مطلب