آرشیو اخبار

حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری استان لرستان جناب آقای دکتر شاه کرمی و بخشدار محترم شهرستان سلسله در مرکز آموزش عالی الشتر

حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری استان لرستان جناب آقای دکتر شاه کرمی و بخشدار محترم شهرستان سلسله در مرکز آموزش عالی الشتر

حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری استان لرستان جناب آقای دکتر شاه کرمی و بخشدار محترم شهرستان سلسله در مرکز آموزش عالی الشتر جهت ارزیابی فضا و مکان برای افتتاح مرکز خلاقیت فکری شهرستان در دانشکده فنی و مهندسی مرکز

ادامه مطلب
مراسم لیالی قدر در خوابگاه سما 1 مرکز آموزش عالی الشتر با حضور نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه لرستان و ریاست مرکز

مراسم لیالی قدر در خوابگاه سما 1 مرکز آموزش عالی الشتر با حضور نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه لرستان و ریاست مرکز

مراسم لیالی قدر در خوابگاه سما 1 مرکز آموزش عالی الشتر با حضور نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه لرستان و ریاست مرکز

ادامه مطلب